SMiD siger tillykke og tak for et særligt bidrag

SMiD-pris

SMiD-prisen uddeles til en person, der har bidraget positivt og eksemplarisk til medieforskningen i Danmark. Prisen kan altså gives på baggrund af såvel forskningsmæssige meritter som bidrag til udviklingen og udbredelsen af forskningsmiljøer, netværk og praksisser. SMiD-prisens formål er kollegialt at anerkende alt det gode, prismodtageren i sit virke har gjort for medieforskningen i Danmark.

Prisen uddeles som udgangspunkt til forskere med base i Danmark men kan i særlige tilfælde også gives til internationale forskere.

Alle med tilknytning til det medievidenskabelige miljø kan individuelt eller kollektivt nominere kandidater til prisen, men det er ikke muligt at indstille sig selv. Nominering sker ved indsendelse af en kortfattet (dvs. max. én A4-side) motivation for den nomineredes prisværdighed. Indsendelse sker pr. mail til bestyrelsens formand. Foreningens bestyrelse udvælger prismodtageren blandt de indkomne nomineringer.

SMiD-prisen uddeles hvert 2. år i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling. Ved uddelingen motiveres valget af prismodtageren i form af en festtale for vedkommende; den, som har nomineret prismodtageren, kan blive bedt om at forfatte og holde denne tale.

Tidligere modtagere:

  • Stig Hjarvard, professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet (2024)
  • Susana Tosca, professor, Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet (2024)
  • Anne Jerslev, professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet (2022)
  • Sine Nørholm Just, professor, Institut for Kommunikation of Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet (2022)
  • Kirsten Drotner, professor, Institut for kulturvidenskaber – Medievidenskab, Syddansk Universitet (2021)
  • Gunhild Moltesen Agger, professor emirita, Insitut for Kultur og Læring, Aalborg Univeresitet (2018)
  • Ib Bondebjerg, professor emiritus, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet (2016)
  • Ulla Carlsson, professor in media and communication research, University of Gothenburg (2014)
  • Kim Schrøder, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet (2012)