SMiD

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD) er en forening, som har til hensigt

  • at øge samarbejdet mellem danske medie- og kommunikationsforskere,
  • at udgive tidsskriftet MedieKultur,
  • at bidrage til debatten om mediernes funktion i politik, kunst og kultur, erhvervsliv og uddannelse og
  • at varetage forskningens interesser, nationalt såvel som internationalt.