SMiD

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks (SMiDs) formål er at fremme forskning i medier, kommunikation og journalistik og dens samfundsmæssige anvendelse lokalt såvel som globalt.

Sammenslutningen skal 

  1. facilitere faglige diskussioner og netværkssamarbejde mellem enkeltmedlemmer og mellem aktuelle forskningsprojekter
  2. være platform for vidensdeling og formidling på medie- og kommunikationsområdet 
  3. være den naturlige indgang til medie- og kommunikationsforskning for medie- og kommunikationsbranchen samt for de personer, som underviser på området 
  4. være aktivt referencepunkt i forhold til de politiske tiltag på området