SMiD forbinder medie- og kommunikationsforskere lokalt og globalt

Om SMiD

Sammenslutningen af medie- og kommunikationsforskere i Danmark (SMiD) er en forening for medie- og kommunikationsforskere. SMiD har to hovedformål: Først og fremmest er foreningen et fagligt netværk. SMiD er således et sted, hvor medie- og kommunikationsforskere kan holde sig ajour med og diskutere faglige og fagpolitiske problemstillinger. SMiD fungerer som ramme for faglig udveksling og udvikling. Det sker både på årsmøderne, som typisk er større todagesarrangementer, der samler medlemmer og interesserede fra hele landet, og til mindre arrangementer såsom SMiD events, som er en kortere online-præsentation ved et eller flere medlemmer.

Dernæst er SMiD udgiver af tidsskriftet MedieKultur, der er en væsentlig publikation indenfor medie- og kommunikationsforskningen. MedieKultur udkommer online to gange om året og har en selvstændig redaktion.

SMiDs bestyrelse består af:

SMiD fungerer desuden som bindeled til de øvrige nordiske medie- og kommunikationsforskerforeningen og Nordicom samt deltager i planlægningen af NordMedia-konferencen.

Vores internationale samarbejdspartnere er:

  • Nordicom (det nordiske videnscenter for medie- og kommunikationsforskning)
  • Mevi (Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap, Finland)
  • Norsk medieforskerlag
  • FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning, Sverige)

SMiD blev stiftet i 1976 og har i dag omtrent 50 medlemmer.