Om SMiD

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark (SMiD) er en forening, som har til hensigt

  • at øge samarbejdet mellem danske medie- og kommunikationsforskere,
  • at udgive tidsskriftet MedieKultur,
  • at bidrage til debatten om mediernes funktion i politik, kunst & kultur, erhvervsliv og uddannelse og
  • at varetage forskningens interesser, nationalt såvel som internationalt.

SMiD blev oprettet i 1976. Foreningen har i dag ca. 50 medlemmer, der er ansat ved universiteterne og andre højere læreanstalter, i sektorforskning og i erhvervslivet. SMiDs medlemsskare er altså medieforskere i meget bred forstand, dvs. forskere som “med afsæt i en række teoretiske positioner og formål” arbejder med mange forskellige emner og problemstillinger indenfor forskellige medier.

SMiD har til formål at fungere som et fagligt forum, hvor danske medieforskere kan holde sig ajour med, hvad deres kolleger arbejder med, tænker og mener om faglige, fagpolitiske og mediepolitiske forhold. SMiD fungerer som en ramme for faglige udvekslinger og udviklinger i en dansk forskningskontekst – et netværk hvor danske medieforskere kan få i indsigt i, hvad der foregår i det brede medieforskningsfelt.

Som led i dette arbejde udgiver SMiD tidsskriftet MedieKultur, der er en væsentlig publikation indenfor medieforskningen i Danmark. MedieKultur udkommer online to gange om året. SMiD holder endvidere hvert andet år et årsmøde for alle foreningens medlemmer samt et fagligt/socialt arrangement i forbindelse med den nordiske medieforskerkonference (NordMedia). Årsmødet, der falder sammen med foreningens generalforsamling, danner både en faglig og social ramme om foreningen. Over to dage indbydes der til foredrag, fremlæggelser af medlemmernes faglige arbejde og også til festligt samvær. I 2018 afholdtes årsmødet i Middelfart.

Foreningen uddeler ligeledes ved årsmødet SMiD-prisen til en forsker, der har gjort en særlig indsats for SMiD samt for dansk medieforskning som helhed.

SMiD fungerer desuden som bindeled til de øvrige nordiske medie- og kommunikationsforskerforeningen (se links nedenfor) og deltager i planlægningen af NordMedia.

Internationale samarbejdspartnere:

  • Nordicom (det nordiske videnscenter for medie- og kommunikationsforskning)
  • Mevi (Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap, Finland)
  • Norsk medieforskerlag
  • FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning, Sverige)