MedieKultur

Tidsskriftet MedieKultur: Journal of media and communication research udgives af SMiD og drives af en selvstændig redaktion under ledelse af lektor Stinne Gunder Strøm Krogager (Aalborg Universitet).

MedieKultur udkommer to gange årligt med forskningsartikler og anmeldelser på de skandinaviske sprog samt engelsk. Tidsskriftet er niveau 2 i den bibliometriske forskningsindikator.

MedieKultur er udkommet siden 1985.