MedieKultur er et dobbeltblindt peer-reviewed tidsskrift udgivet af SMiD

MedieKultur

Tidsskriftet MedieKultur: Journal of media and communication research er et dobbeltblindt peer-review tidsskrift udgivet af SMiD og drivet af en selvstændig redaktion. MedieKulturs formål er at bidrage til kritisk refleksion over samt udvikling af teorier og metoder inden for medie- og kommunikationsforskning. Tidsskriftet udgiver artikler, der beskæftiger sig med medier og kommunikation i en politisk, økonomisk, kulturel, historisk, æstetisk og sociologisk kontekst samt særlige temanumre.

MedieKultur har eksisteret siden 1981 og har en unik position som det eneste danske, forskningsbaserede tidsskrift inden for det medie- kommunikationsvidenskabelige område. MedieKulturs væsentligste funktioner er, dels at være et forum for publikation af videnskabelige artikler inden for medie- og kommunikationsforskning på dansk og øvrige skandinaviske sprog, dels at være et forum for publikation af videnskabelige artikler fra andre internationale forskningsmiljøer.

MedieKultur udkommer to gange årligt med forskningsartikler og anmeldelser på de skandinaviske sprog samt engelsk.