SMiDs innovationspris 2022

I forbindelse med årsmødet 2022 har SMiDs bestyrelse indstiftet en ny pris: SMiDs innovationspris. Prisen er udtryk for, at bestyrelsen ønsker at kunne hædre det nytænkende og nyskabende initiativ, en særlig kollegial indsats i fagmiljøet eller forskere i begyndelsen af karrieren for deres arbejde.

SMiDs innovationspris uddeles hvert andet år i forbindelse med foreningens årsmøde. Som den første modtager af SMiDs innovationspris hædres Sine Nørholm Just for sin store indsats for at stable et større projektsamarbejde på tværs af danske universiteter på benene, for at være en usædvanligt god og hjælpsom kollega samt for at være en inspirerende underviser.

Sine Norhølm Just (til højre) med Martina S Mahnke (SMiD bestyrelsesmedlem, til venstre)

Sine Nørholm Just, professor ved Institut for Kommunikation og Kunst ved Roskilde Universitet, er en fremragende forsker inden for medie- og kommunikationsvidenskab. Hun har publiceret i prestigefyldte internationale tidsskrifter, såsom Media, Culture & Society, Big Data & Society og Communication Theory. Derudover har hun forfattet og medforfattet adskillige bøger, blandt andet Strategizing Communication, udgivet af Samfundslitteratur, som er bredt citeret i det danske og nordiske samfund. Hendes arbejde fokuserer på kommunikation, teknologi og strategi, og berører spørgsmål fra medierede affordances over organisatorisk kommunikation til sociale medier.

Med en baggrund som retorikforsker har hendes arbejde fundet vej ikke kun ind i dansk medie- og kommunikationsforskning og undervisning, men også professionel praksis. Sine har været en offentlig foredragsholder ved mange lejligheder og inspireret medie- og kommunikationsudøvere i deres daglige arbejde gennem en skarp og velorganiseret teoretisk linse.

Sine er ikke kun en internationalt anerkendt forsker inden for medie- og kommunikationsforskning, men også en inspirerende og støttende kollega, der aldrig tøver med at give en hjælpende hånd – alt fra at give omfattende og konstruktiv feedback på forskningsartikler og ansøgninger til at træde til som underviser i tilfælde af sygdom. Hendes kollegiale generøsitet kender ingen grænser. Som kollega tøver hun aldrig med at hjælpe, og hendes dør står altid åben for at stille store og små spørgsmål. At Sine tildeles SMiDs Innovationspris 2022 tjener ikke kun som en anerkendelse af hendes videnskabelige præstationer og bidrag, men afspejler også SMiD’s kerneværdi i at sigte mod at skabe et netværk af medie- og kommunikationsforskere og professionelle praktikere på tværs af danske universiteter og den offentlige og private sektor.

En af ​​hendes mest markante bedrifter er projektet Algoritmer, Data & Demokrati, finansieret med 100 millioner DKK af Villum og Velux Fondene. Her har Sine samlet en række topforskere fra forskellige fagfelter på tværs af fem danske universiteter i et projektsamarbejde, der undersøger et af de mest presserende samfundsspørgsmål, nemlig hvordan medieteknologier kan bygges og bruges på måder, der understøtter demokratiske værdier og processer. Projektet tilbyder ikke kun state-of-the-art forskning, men er også et inspirerende miljø for unge forskere og skaber muligheder for at netværke på tværs af universiteter og praksis.

Udover at være en dygtig medie- og kommunikationsforsker og en vellidt kollega, er Sine en inspirerende underviser. Hun er afholdt af de studerende for sin tværfaglige tilgang til medier og kommunikation, og mange studerende finder inspiration i hendes arbejde i krydsfeltet mellem digital kommunikation, retorik og organisationsstudier. Det er altså et stort antal forskere inden for det bredere felt af medie- og kommunikationsstudier, studerende samt praktikere der har haft glæde og gavn af Sines forskning, analytiske evner og professionelle engagement.

På denne baggrund hædres hun med SMiDs innovationspris 2022.