Kom og bliv en del af et stærkt netværk

Medlemskab

Bliv en del af et stærkt netværk og kom i kontakt med dine kollegaer på tværs af danske universiteter. Alle, der i en bred forstand bedriver medie- og kommunikationsforskning, kan optages i foreningen – og vi glæder os til at byde dig velkommen! For at blive medlem af foreningen, skal du udfylde denne formular, hvor du bliver bedt om kort at beskrive dine forskningsmæssige aktiviteter og interesser.

Dit medlemskab støtter:

  • Et aktiv fagligt netværk
  • Udgivelsen af MedieKultur
  • Udveksling med kollegaer på tværs af faget

Der findes to typer af medlemskab:

  • Fuld pris: For adjunkter, lektorer, professorer, selvstændige og andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst. Ved opkrævningen i forbindelse med årsmødet i 2022 er prisen 500 kroner om året. Der betales for en toårig periode.
  • Reduceret pris: For ph.d.-, kandidat-, bachelorstuderende, arbejdssøgende, pensionister og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold. 350 kroner om året. Der betales for en toårig periode.