Kom og bliv en del af et stærkt netværk

Medlemskab

Bliv en del af et stærkt netværk og kom i kontakt med dine kollegaer på tværs af danske universiteter. Alle, der i en bred forstand bedriver medie- og kommunikationsforskning, kan optages i foreningen – og vi glæder os til at byde dig velkommen! For at blive medlem af foreningen, skal du blot skrive en kort mail til smid@foreningen-smid.dk med en kort beskrivelse af dine forskningsmæssige aktiviteter og interesser.

Derudover skal du betale kontingent (prissætning se beskrivelsen nedenfor).

Become part of a strong network and meet your colleagues i Denmark. Anyone who, in a broad sense, conducts media and communication research can be admitted to the association – and we look forward to welcoming you! To be come a member, please write a short statement of intent to smid@foreningen-smid.dk with a short description of your research and related interests.

Dit medlemskab støtter:

  • Et aktiv fagligt netværk
  • Udgivelsen af MedieKultur
  • Udveksling med kollegaer på tværs af faget

Der findes to typer af medlemskab:

  • Fuld pris: For adjunkter, lektorer, professorer, selvstændige og andre med tilsvarende nogenlunde fast ansættelse/indkomst. Ved opkrævningen i forbindelse med årsmødet i 2022 er prisen 500 kroner om året. Der betales for en toårig periode.
  • Reduceret pris: For ph.d.-, kandidat-, bachelorstuderende, arbejdssøgende, pensionister, emerita/emeritus og andre med tilsvarende lave eller usikre indkomstforhold. 350 kroner om året. Der betales for en toårig periode.