SMiD pris 2024

Prismodtager 2024

SMiD-prisen uddeles til en person, der gennem sit virke har bidraget positivt og eksemplarisk til medieforskningen som felt og/eller miljø i Danmark. Prisen kan altså gives på baggrund af såvel forskningsmæssige meritter som bidrag til udviklingen og udbredelsen af forskningsmiljøer, netværk og praksisser. SMiD-prisens formål er kollegialt at anerkende alt det gode, prismodtageren i sit virke har gjort for medieforskningen i Danmark.

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere årets modtager:

Stig Hjarvard, professor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet

I 2018 fik Stig Hjarvard en alvorlig hjernerystelse, som i en årrække har betydet, at han har måttet afholde sig fra akademisk arbejde. Eftersom utrolig mange medieforskere, -studerende og -professionelle gennem en lang årrække har draget stor nytte af Stig Hjarvards viden, skarphed og faglige generøsitet, ønsker vi med denne tildeling af SMID-prisen på tværs af en række medievidenskabslige miljøer i Danmark at fejre en meget skattet kollega såvel som at markere hans langvarige aftryk på dansk og international medieforskning. I det følgende begrunder vi nomineringen ved at fremhæve nogle af de mange og i flere tilfælde banebrydende bidrag, som Stig Hjarvard har ydet til medievidenskaben gennem sin mere end 30 år lange karriere, hvad angår forskning, uddannelse, ledelse, netværk, tillidshverv og kollegial sparring.

Forskningsmæssigt favner Stig Hjarvards ekspertise bredt, da han har publiceret inden for medievidenskabelige kerneområder som politisk kommunikation, nyhedsmedier og journalistik, medier og globalisering, medier, religion og immigration, medier og underholdning, digitale medier og social interaktion. Han har i sin forskning anlagt både historiske og sociologiske perspektiver, bidraget til teoriudvikling og undersøgt centrale forskningsspørgsmål empirisk. Han har ikke mindst været helt toneangivende i udviklingen af medialiseringteorien nationalt og internationalt. Spændvidden i Stig Hjarvards faglige interesser og perspektiver vidner om hans enestående evne til at spidsformulere centrale spørgsmål om mediernes rolle i kultur og samfund af stor relevans både inden for og uden for universitetet.

Kvaliteten og originaliteten af Stig Hjarvards forskning bekræftes af de mange forskningsbevillinger, han har fået tildelt gennem sin karriere, bl.a. fra Danmarks Frie Forskningsfond, til projekter om medialisering, nyhedsmedier og journalistik, dansk tv-historie, medier og globalisering mm. Dertil kommer de mange nationale og internationale forskningsnetværk om bl.a. journalistik, medialisering af kultur og samfund, medier og religion samt nyhedernes sociologi og æstetik, som han har initieret og/eller koordineret. Endelig bekræftes hans nationale og internationale anerkendelse af de mange forskningsprojekter, han har været del af, de mange inviterede forskningsophold han har været på, bl.a. ved universiteter i Oslo, Stockholm, Göteborg og Otago samt det faktum, at hans arbejde er oversat til en række sprog.

Stig Hjarvard er en forbilledlig formidler af sin forskning – hans mange publikationer er meget velskrevne, præcise og skarpe og præsenterer komplekse problemstillinger på en tilgængelig og inspirerende måde. Han er en dygtig underviser og vejleder, der gennem tiden har engageret og begejstret et utal af studerende og forskerspirer, og han er en meget aktiv formidler af sin viden i mange forskellige offentlige fora, ikke mindst nyhedsmedierne.

Endelig har Stig Hjarvard bestridt en lang række tillidshverv, bl.a. som institutleder og vice-institutleder; som medlem og redaktør af tidskrifter som Northern Lights/Nordic Journal of Media Studies og Mediekultur; som medlem og senere leder af den Nationale Forskerskole i Film, Medier og Kommunikation; som medlem af SMIDs bestyrelse; som konsulent for en række centrale forlag samt for Statsministeriets Medieudvalg og for Slots- og Kulturstyrelsen; og som medlem af Akademisk Råd og af den tidligere Bibliometriske Forskningsindikators faggruppe for medier og kommunikation. Disse hverv vidner alle om, at Stig Hjarvard gennem hele sin karriere har vægtet det at fremme den bredere udvikling og udbredelse af medievidenskaben i Danmark meget højt.