Indkaldelse til generalforsamling og SMiD-pris

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Medie- og kommunikationsforskere i Danmark (SMiD) indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sammenslutningen af Medie- og kommunikationsforskere i Danmark (SMiD)

Generalforsamlingen finder sted den 2. maj kl. 17.15-18.45 på AAU i Sydhavnen.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Forelæggelse af regnskab og budget
  5. MedieKultur
  6. Forslag om vedtægtsændringer
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen, herunder to suppleanter
  9. Valg af to revisorer
  10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen bedes sendes til bestyrelsen via e-mail: smid@foreningen-smid.dk senest onsdag den 24. april. Den endelige dagsorden sendes på mail til medlemmerne den 25. april.

SMiD-prisen 2024

Bestyrelsen i Sammenslutningen af Medie- og kommunikationsforskere i Danmark (SMiD) indkalder hermed til nomineringer til SMiD-prisen.

SMiD-prisen uddeles til en person, der gennem sit virke har bidraget positivt og eksemplarisk til medieforskningen som felt og/eller miljø i Danmark. Prisen kan altså gives på baggrund af såvel forskningsmæssige meritter som bidrag til udviklingen og udbredelsen af forskningsmiljøer, netværk og praksisser. SMiD-prisens formål er kollegialt at anerkende alt det gode, prismodtageren i sit virke har gjort for medieforskningen i Danmark.

Prisen forbeholdes som udgangspunkt forskere med base i Danmark, men kan i særlige tilfælde også gives til internationale forskere.

Alle med tilknytning til det medievidenskabelige miljø kan individuelt eller kollektivt nominere kandidater til prisen; det er ikke muligt at indstille sig selv. Nominering sker ved indsendelse af en kortfattet (dvs. max. én A4-side) motivation for den nomineredes prisværdighed. Indsendelse sker til bestyrelsen via e-mail: smid@foreningen-smid.dk. Sammenslutningens bestyrelse udvælger prismodtageren blandt de indkomne nomineringer.

SMiD-prisen uddeles hvert 2. år i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling. Ved uddelingen motiveres valget af prismodtageren i form af en festtale for vedkommende; den, som har nomineret prismodtageren, vil blive bedt om at forfatte og holde denne tale.

Tidligere modtagere af SMiD-prisen er Kim Schrøder (2012), Ulla Carlsson (2014), Ib Bondebjerg (2016), Gunhild Agger (2018), Kirsten Drotner (2021) og Anne Jerslev (2022).

Deadline for nominering er fredag den 29. marts 2024.