Prismodtager 2021

SMiD-prisen uddeles til en person, der gennem sit virke har bidraget positivt og eksemplarisk til medieforskningen som felt og/eller miljø i Danmark. Prisen kan altså gives på baggrund af såvel forskningsmæssige meritter som bidrag til udviklingen og udbredelsen af forskningsmiljøer, netværk og praksisser. SMiD-prisens formål er kollegialt at anerkende alt det gode, prismodtageren i sit virke har gjort for medieforskningen i Danmark.

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere årets modtager:

Kirsten Drotner

Kirsten har som leder af forskningscentrene DREAM og VORES MUSEUM været motor for udviklingen inden for sit forskningsfelt ikke bare herhjemme, men også uden for Danmark. I perioden 2001-2021 har Kirsten været yderst fremtrædende internationalt, ikke mindst i kraft af sit medlemskab af internationale komiteer, nævn, bedømmelsesudvalg og paneler inden for medie- og kommunikationsstudier, eksempelvis Goldsmith University, Kings College UK, London School of Economics, Oslo Universitet, Stockholm Universitet m.fl.

Kirstens forskning har særligt fokus på audience studies, media and information literacies (digital dannelse), digital co-creation og creative learning samt digital museums- og kulturarvs-kommunikation. Hun er stærk på det teoretiske område, eksempelvis har hun introduceret begreber som mediepanik og digital dannelse, og hun har ligeledes bidraget til metodiske udviklinger inden for den kvalitative analyse. Kirsten har mere end 250 publikationer bag sig i form af forskningsartikler, monografier, bogkapitler, proceedings og forskningsrapporter samt som redaktør på en lang række udgivelser. 

Kirsten har også en tydelig offentlig stemme med et væld af kronikker og debatindlæg gennem årene. Hun bidrager altid gerne med et kritisk, samfundsnyttigt perspektiv kendetegnet ved et skarpt fokus på brede perspektiver og sammenhænge.

Udover at være en dygtig og international anerkendt medieforsker, er Kirsten også en værdsat vejleder af ph.d.-studerende. Således er mere end 20 ph.d.-afhandlinger kommet til verden med Kirsten som vejleder. Desuden er Kirsten en kær og loyal kollega (hård, men retfærdig), som har hjulpet mange juniorforskere på vej i den akademiske verden. De af os, som har lært Kirsten at kende i denne kontekst, er helt sikkert blevet dygtigere på grund af Kirstens sparring og mentoring.