Mediehistorie – et seminar til Frands Mortensens minde 

Københavns Universitet, Campus Syd, onsdag d. 12. juni 2024

Foreløbigt program:

Erik Nordahl Svendsen, fhv. forskningschef i DR (og professor Frands Mortensen): Hvorfor dog DR 2?  fhv. Generaldirektør Christian S. Nissen som diskutant

Julie Münter Lassen, postdoc, Aarhus Universitet: DR TV efter år 2000

Henrik Søndergaard, lektor, Københavns Universitet: Præsentation af Frands Mortensen: EU og TV 2. – som mediehistorie (bogen udkommer i april)

Josef Batikha, Ekstern lektor, RUC: Koldkrigsjournalistik – en mediehistorisk undersøgelse af skiftende amerikanske regeringers påvirkning af Danmarks Radios udenrigsdækning, 1945-70

Anker Brink Lund, professor CBS: Den halvt skjulte Heilbuth (den radikale pressebaron)

ENIGMA (direktøren Magnus Restoft eller arkivaren Eva Wistoft Andersen): Præsentation af ENIGMA og planer om mediehistorie.

Seminaret indkaldes af Erik Nordahl Svendsen, Anker Brink Lund og Henrik Søndergaard på baggrund af Frands Mortensens død i 2023 og udgivelsen af hans disputats i 2024. Vi har også en tanke på DR 100 år i 2025.

Vi modtager gerne forslag til flere indlæg, så længe dagens timer tillader.

Vi rundsender gerne oplæg eller materiale inden seminaret.

Tilmelding senest mandag d. 3. juni 2024 til erinor@live.dk Detaljer om tid, sted og program udsendes efter denne dato.

Det er gratis at deltage, og man står selv for forplejning i løbet af dagen. Tak til Københavns Universitet for at lægge lokale til.