Bliv medlem

Bliv en del af et stærkt netværk og kom i kontakt med dine kollegaer på tværs af danske universiteter. Alle, der i en bred forstand bedriver medie- og kommunikationsforskning, kan optages i foreningen – og vi glæder os til at byde dig velkommen! For at blive medlem af foreningen, skal du blot skrive en kort mail til smid@foreningen-smid.dk med en kort beskrivelse af dine forskningsmæssige aktiviteter og interesser.

Become part of a strong network and meet your colleagues i Denmark. Anyone who, in a broad sense, conducts media and communication research can be admitted to the association – and we look forward to welcoming you! To be come a member, please write a short statement of intent to smid@foreningen-smid.dk with a short description of your research and related interests.