SMiD-prisen

SMiD-prisen uddeles til en person, der gennem sit virke har bidraget positivt og eksemplarisk til medieforskningen som felt og/eller miljø i Danmark. Prisen kan altså gives på baggrund af såvel forskningsmæssige meritter som bidrag til udviklingen og udbredelsen af forskningsmiljøer, netværk og praksisser. SMiD-prisens formål er kollegialt at anerkende alt det gode, prismodtageren i sit virke har gjort for medieforskningen i Danmark.

Prisen forbeholdes som udgangspunkt forskere med base i Danmark men kan i særlige tilfælde også gives til internationale forskere.

Alle med tilknytning til det medievidenskabelige miljø kan individuelt eller kollektivt nominere kandidater til prisen; det er ikke muligt at indstille sig selv. Nominering sker ved indsendelse af en kortfattet (dvs. max. én A4-side) motivation for den nomineredes prisværdighed. Indsendelse sker pr. mail til bestyrelsens formand. Foreningens bestyrelse udvælger prismodtageren blandt de indkomne nomineringer.

SMiD-prisen uddeles hvert 2. år i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling. Ved uddelingen motiveres valget af prismodtageren i form af en festtale for vedkommende; den, som har nomineret prismodtageren, kan blive bedt om at forfatte og holde denne tale.

Tidligere modtagere:

  • Kim Schrøder (2012)
  • Ulla Carlsson (2014)
  • Ib Bondebjerg (2016)
  • Gunhild Agger (2018)