Bestyrelse

SMiDs bestyrelse består efter valg på Ordinær Generalforsamling 23.4.2021 af:

  • Julie Mejse Münter Lassen, formand, Københavns Universitet
  • Anette Grønning, næstformand, Syddansk Universitet
  • Tem Frank Andersen, kasserer, Aalborg Universitet
  • Martina Skrubbeltrang Mahnke, komminkationsansvarlig, Roskilde Universitet

Bestyrelsens dagsordener til og referater af møder er pt. ikke tilgængelige, men der arbejdes på sagen.

Der er pt. ingen arbejdsgrupper eller udvalg nedsat.

Bestyrelsen er ansvarlig for Sammenslutningens medlemsdatabase.