Bestyrelse

SMiDs bestyrelse består efter valg på Ordinær Generalforsamling 23.4.2021 af:

  • Julie Mejse Münter Lassen, formand, Københavns Universitet
  • Anette Grønning, næstformand, Syddansk Universitet
  • Tem Frank Andersen, kasserer, Aalborg Universitet
  • Martina Skrubbeltrang Mahnke, redaktionsmedlem af MedieKultur og kommunikationsansvarlig, Roskilde Universitet
  • Steffen Damkjær Moestrup, kommunikationsansvarlig, DMJX

Bestyrelsens dagsordener til og referater af møder er pt. ikke tilgængelige, men der arbejdes på sagen.

Bestyrelsen er ansvarlig for Sammenslutningens medlemsdatabase.