Bestyrelse

SMiDs bestyrelse består efter valg på Ordinær Generalforsamling 23.4.2021 af:

Bestyrelsens dagsordener til og referater af møder er pt. ikke tilgængelige, men der arbejdes på sagen.

Bestyrelsen er ansvarlig for Sammenslutningens medlemsdatabase.